Moto địa hình rừng

Bạn được trang bị một chiếc xe địa hình có tiếng trên thế giới. Nhưng bạn làm sao để có thể điều kiển chiếc xe này mới là vấn đề, bạn phải học làm quen với chiếc xe và cũng chiếc xe vượt qua rất nhiều thử thách trước mắt.

328